X
 

Langsiktige prioriteringer

  • Utkast.JPG

#TennisForAlle

 

Langsiktige prioriteringer

 

 

  1. Øke aktiviteten

Klubben har økt sin medlemsmasse betraktelig de siste årene etter at banene ble oppgradert. Gruppen som spiller tennis domineres av voksne menn. Klubbens første prioritet er å øke den sportslige aktiviteten og da særlig blant barn og kvinner. Det er allerede avholdt gratis introduksjonskurs for disse gruppene. Tilbakemeldingene har vært positive og det etterspørres flere slike kurs. Klubben vil prioritere å utdanne/utvikle trenerkompetanse som grunnlag for å øke kursaktiviteten og faste treninger for ulike grupper.

 

  1. Bygge klubb og identitet

Klubben skal være inkluderende. Alle som vil spille tennis skal være velkomne. Identitet er viktig og for å utvikle denne ønsker klubben å bygge et klubbhus i tilknytning til banene i Tennisveien. Klubbhuset skal være et sted med lav terskel for bare å stikke innom, se på de som spiller, snakke tennis og ha sosialt samvær med andre klubbmedlemmer. Klubben jobber allerede med å lage tegninger, forberede byggesøknad, og undersøke mulige veier til finansiering av prosjektet. Dugnadsarbeid vil være en sentral del av realiseringen og et bidrag i seg selv til å bygge klubbidentitet. Nabovarsel er sendt ut.

 

  1. Helårsidrett

Klubbens tennisanlegg er utendørs og uten lys. Tennis i Kristiansund er derfor ikke en helårsidrett. På lang sikt ønsker klubben å endre på dette. Ulike løsninger som «boblehall» og sambruk med andre idretter i tilrettelagt innendørshall har vært undersøkt og undersøkes i ett lenger perspektiv. Klubbens økonomi tillater ikke slik satsing enda. KRTK har hatt uformell samarbeidsavtale med Dahlehallen mhp privat leie av hall for spill innendørs. Vi skal formalisere et slikt tilbud til alle medlemmer.

 

  1. Handlingsplan 2019-2024

Kristiansund tennisklubb gjennomgår en rivende utvikling på de fleste områder. Vi ser derfor et sterkere behov for å systematisere arbeidet frem mot klubbens 100 årsjubileum. En handlingsplan bør inneha fokus på: Anlegg, Sportslig utvikling, Medlemsvekst, Sosialt som noen nevnte hovedtema. 


Tilbake

Kontakt oss


Kristiansund Tennisklubb

Tennisveien 

6508 Kristiansund N

 

922 40 508 Erik Rognskaug (Klubbformann)
post@ksutennis.no


 Følg oss på Facebook
 Følg oss på Twitter

Kontaktskjema