X
 

Positivt årsmøte 2018

  • 799-TennisHeader1st.jpg
  • Protokoll.JPG

Som vanlig ble det ønsket velkommen av formann, Erik Lervik.

Erik tok selv ansvar som møteleder uten innsigelser og gikk gjennom årsberetning og regnskap. 

Her kan det nevnes en firedobling i både medlemsmasse og omsetning! God økonomisk styring og fortsatt fokus på økt medlemsmasse skal ha fokus også gjennom 2018 sesongen!

Det ble diskutert beslysning i tennisveien, men medlemmer var enige om at vær og vind er større utfordring enn lys. Foreløpig konklusjon ble at kost/nytte for lys ikke svarer seg, her opplyste styret om summer opp mot 500 000 totalt ved et eventuelt lysprosjekt. Det betyr ikke at foreløpig standpunkt, ikke kan endres i fremtiden.

Det ble diskutert muligheter for klubbhus i tennisveien og her fikk styret full støtte til å jobbe frem et mulig prosjekt. Her ønskes det en tett og god dialog med naboer snarest mulig gjennom prosjektutvalg bestående av Erik Lervik, Erik Rognskaug og Bjørnar Hoel. 

Av andre viktige saker ble det diskutert trenerkompetanse internt i klubb. Flere meldte interesse for å kurses opp! 

Dato for vårdugnad er fastsatt: Lørdag 21.04.18 

Her vil behov dekkes gjennom en kort plan for hva som ønskes utført og deles med medlemmer i god tid. Vi ønsker også velkommen til en sosial samling på kvelden, trivsel på Boteco. 

Nybegynnerkurs er også under planlegging, forhåpentligvis blir det en helg i løpet av april. 


Tilbake

Kontakt oss


Kristiansund Tennisklubb

Tennisveien 

6508 Kristiansund N

 

922 40 508 Erik Rognskaug (Klubbformann)
post@ksutennis.no


 Følg oss på Facebook
 Følg oss på Twitter

Kontaktskjema